• slider3 (Welsh)

  Croeso i Gwent N-gage

  Gwasanaeth alcohol a chyffuriau i berson ifanc yw Gwent N-gage.

  Darganfyddwch fwy
 • slider1 (Welsh)

  Croeso i Gwent N-gage

  Gwasanaeth alcohol a chyffuriau i berson ifanc yw Gwent N-gage.

  Darganfyddwch fwy
 • slider2 (Welsh)

  Croeso i Gwent N-gage

  Gwasanaeth alcohol a chyffuriau i berson ifanc yw Gwent N-gage.

  Darganfyddwch fwy

Chwilio am wybodaeth am alcohol a chyffuriau?

Ffyrdd y gallwn helpu

Gall Gwent N-gage gynnig amrywiaeth o gymorth a gwybodaeth i gwrdd eich anghenion. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth 1:1, gweithgareddau a lles a chymorth pontio i bobl ifanc, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc. Gall y tîm ymgysylltu ddarparu amrywiaeth o weithdai sy'n gysylltiedig â chyffuriau/alcohol, sesiynau cymorth galw heibio a digwyddiadau.

Mae Gwent N-gage hefyd yn gweithio ochr yn ochr â Gwasanaeth Teulu Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAFS) i sicrhau y gall unrhyw aelod o'r teulu neu ffrind , lle mae defnydd person arall (anwyliaid) yn effeithio arnynt yn gallu derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt. Mae'r cymorth hwn ar gael i bobl ifanc ac oedolion o unrhyw oedran.

Cefnogaeth Arbenigol

Cefnogaeth Arbenigol

DARGANFYDDWCH FWY
Cefnogaeth Gymhleth 1:1

Cefnogaeth Gymhleth 1:1

DARGANFYDDWCH FWY
Tîm Gweithgareddau a Lles

Tîm Gweithgareddau a Lles

DARGANFYDDWCH FWY
Tîm Ymgysylltu

Tîm Ymgysylltu

DARGANFYDDWCH FWY
Gwasanaeth Pontio

Gwasanaeth Pontio

DARGANFYDDWCH FWY
Hyfforddiant

Hyfforddiant

DARGANFYDDWCH FWY

Adborth

Ein partneriaid

gwelcol gdas gdaf barodnhs>